Λέσχη επιτραπέζιων στα Νότια Προάστια της Αθήνας.

Λέσχη επιτραπέζιων στα Νότια Προάστια της Αθήνας.

Περσισσότερες πληροφορίες εδώ.