Εδώ παίζουμε Επιτραπέζια - Σκάκι
στα Νότια Προάστια

Πρόσφατες παρτίδες | Κατάταξη - Ενήλικες και λύκειοΤίτλος παιχνιδιού:waterdeep
Ημερομηνία: 2019-04-25 22:12:21

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 4 19 Γιάγκας Γεώργιος
2 3 16 Σωφρονίου Χριστόφορος
3 2 9 Ξηθάλη Ειρήνη
4 1 19 Ξηθάλης Θωμάς

Τίτλος παιχνιδιού:discworld
Ημερομηνία: 2019-04-20 14:44:20

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 4 19 Γιάγκας Γεώργιος
2 3 9 Ξηθάλη Ειρήνη
3 2 19 Ξηθάλης Θωμάς
4 1 16 Σωφρονίου Χριστόφορος

Τίτλος παιχνιδιού:quacks
Ημερομηνία: 2019-04-20 14:43:31

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 4 9 Ξηθάλη Ειρήνη
2 3 19 Γιάγκας Γεώργιος
3 2 19 Ξηθάλης Θωμάς
4 1 16 Σωφρονίου Χριστόφορος

Τίτλος παιχνιδιού:broom
Ημερομηνία: 2019-04-13 19:26:41

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 5 16 Σωφρονίου Χριστόφορος
2 4 3 Ξενικάκη Δέσποινα
3 3 9 Ξηθάλη Ειρήνη
4 2 19 Γιάγκας Γεώργιος
5 1 19 Ξηθάλης Θωμάς

Τίτλος παιχνιδιού:quacks
Ημερομηνία: 2019-04-13 19:24:54

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 4 19 Ξηθάλης Θωμάς
2 3 16 Σωφρονίου Χριστόφορος
3 2 9 Ξηθάλη Ειρήνη
4 1 19 Γιάγκας Γεώργιος

Τίτλος παιχνιδιού:catan
Ημερομηνία: 2019-04-09 08:59:10

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 3 16 Σωφρονίου Χριστόφορος
2 2 19 Γιάγκας Γεώργιος
3 1 19 Ξηθάλης Θωμάς

Τίτλος παιχνιδιού:broom service
Ημερομηνία: 2019-04-09 08:58:19

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 4 16 Σωφρονίου Χριστόφορος
2 3 9 Ξηθάλη Ειρήνη
3 2 19 Ξηθάλης Θωμάς
4 1 19 Γιάγκας Γεώργιος

Τίτλος παιχνιδιού:broom service
Ημερομηνία: 2019-04-06 12:54:08

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 3 19 Ξηθάλης Θωμάς
2 2 19 Γιάγκας Γεώργιος
3 1 16 Σωφρονίου Χριστόφορος

Τίτλος παιχνιδιού:azul
Ημερομηνία: 2019-03-29 20:04:47

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 4 3 Ξενικάκη Δέσποινα
2 3 16 Σωφρονίου Χριστόφορος
3 2 19 Ξηθάλης Θωμάς
4 1 19 Γιάγκας Γεώργιος

Τίτλος παιχνιδιού:waterdeep
Ημερομηνία: 2019-03-29 20:02:57

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 4 19 Γιάγκας Γεώργιος
2 3 3 Ξενικάκη Δέσποινα
3 2 16 Σωφρονίου Χριστόφορος
4 1 19 Ξηθάλης Θωμάς

Τίτλος παιχνιδιού:waterdeep
Ημερομηνία: 2019-03-28 17:07:35

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 4 16 Σωφρονίου Χριστόφορος
2 3 19 Γιάγκας Γεώργιος
3 2 19 Ξηθάλης Θωμάς
4 1 1 Σέγγης Δημήτρης

Τίτλος παιχνιδιού:azul
Ημερομηνία: 2019-03-28 17:02:34

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 3 16 Σωφρονίου Χριστόφορος
2 2 19 Γιάγκας Γεώργιος
3 1 19 Ξηθάλης Θωμάς

Τίτλος παιχνιδιού:agricola
Ημερομηνία: 2019-03-23 22:22:41

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 3 16 Σωφρονίου Χριστόφορος
2 2 19 Ξηθάλης Θωμάς
3 1 19 Γιάγκας Γεώργιος

Τίτλος παιχνιδιού:discworld
Ημερομηνία: 2019-03-23 22:19:38

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 3 16 Σωφρονίου Χριστόφορος
2 2 19 Γιάγκας Γεώργιος
3 1 19 Ξηθάλης Θωμάς

Τίτλος παιχνιδιού:discworld
Ημερομηνία: 2019-03-22 20:15:45

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 3 19 Ξηθάλης Θωμάς
2 2 16 Σωφρονίου Χριστόφορος
3 1 19 Γιάγκας Γεώργιος

Τίτλος παιχνιδιού:ticket to ride
Ημερομηνία: 2019-03-22 20:15:12

Θέση Πόντοι Αριθμός παρτίδων Όνομα
1 3 19 Ξηθάλης Θωμάς
2 2 16 Σωφρονίου Χριστόφορος
3 1 19 Γιάγκας Γεώργιος