Εδώ παίζουμε Επιτραπέζια - Σκάκι
στα Νότια Προάστια

Ηλικίες 12-13 | Μικρές ηλικίες


Αποφασίσμαμε να δημιουργίσουμε ξεχωριστό προτάθλημα ειδικά για τα παιδιά του γυμνασίου.

Συγκεκριμένα αφορά τους τελειόφοιτους 1ης γυμνασίου μέχρι και τους μαθητές της 3ης Γημνασίου. Οι τελειόφοιτοι 3ης γυμνασίου.

Σκοπός μας είναι να καλλιεργηθούν και να διασκεδάσουν όπως πρέπει. Πως τους βοηθάει ένα τέτοιο τμήμα:
Ηλικιακή σήμανση Δίκαιος συναγονισμός